ReadyPlanet.com
dot dot
อายุรศาสตร์2009 (Current Concepts and Update Treatment) (เล่ม 3)  
รหัส : 9789744225238
ยี่ห้อ : กลุ่มงานอายุราศาสตร์โณงพยาบาลราชวิถี
รุ่น : ผู้แต่ง บรรณาธิการ สูงชัย อังธารารักษ์
ราคาปกติ :  400.00      
ราคาพิเศษ :  400.00
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.toptextbook.com
รายละเอียดย่อ :
อายุรศาสตร์2009 (Current Concepts and Update Treatment) (เล่ม 3) Barcode 9789744225238
Imprint กลุ่มงานอายุราศาสตร์โณงพยาบาลราชวิถี
ผู้แต่ง บรรณาธิการ สูงชัย อังธารารักษ์
พิมพ์ครั้งที่1/ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า 446
รายละเอียดทั้งหมด :

อายุรศาสตร์2009 (Current Concepts and Update Treatment) (เล่ม 3) Barcode 9789744225238
Imprint กลุ่มงานอายุราศาสตร์โณงพยาบาลราชวิถี
ผู้แต่ง บรรณาธิการ สูงชัย อังธารารักษ์
พิมพ์ครั้งที่1/ปีที่พิมพ์ 2552/จำนวนหน้า 446

รายละเอียด
หนังสืออายุรศาสตร์ 2009 ฉบับ Current Concepts and update treatment เล่มนี้นับเป็นฉบับที่ 3 เป็นผลจากการจัดประชุมอบรมระยะสั้นทางด้านอายุรศาสตร์ประจำปี 2009 ได้มีการรวบรวมเนื้อหาทางด้านอายุรศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยคณะอาจารย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์ที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน ช่วยกันเขียนบทความต่างๆที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้
 
 เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงลึกในรายละเอียดทันสมัย มีข้อมูลอ้างอิงและมีดัชนีให้ค้นหาทางด้านท้ายเล่ม จึงเหมาะกับอายุรแพทย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสำหรับค้นคว้าและอ้างอิง บางบทความอาจจะยากไปบ้าง ทางคณะบรรณาธิการได้พยายามปรับแก้ไขเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่าย โดยพยายามใช้คำภาษาไทยให้มากที่สุด และหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาจำกัดเพราะต้องประกอบการประชุมอบรมระยะสั้น ทำให้การปรับแก้ไขตรวจทานทำได้อย่างจำกัดมาก จึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลา ทางคณะบรรณาธิการจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
 
สารบัญ
1.Heart Failure
2.Practical Point for Diagnosis and Treatment of Tachyarrhythmia in Clinical Practice
3.Theroid Function Tests
4.วัณโรคดื้อยา
5. โรคอ้วน
6. Update management of viral hepatitis B
7. ไวรัสโรคตับอักเสบซี 
8. Basic Immunology in Medical Practice
9. Rheumatic manifestation in Systemic Disease
10.Fluide, Electrolyte, and Acid-Base Interpretation
11.Serum Tumor Marker
12.ภาวะไขกระดูกฝ่อ (A plastic Anemia; AA)
13.Oral disorders in Medicine
14.Update Hepatocellular Carcinoma (HCC)
15.การรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก
16.การใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชัก
17.โรคลมชักในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
18.การรักษาผู้ป่วยภาวะชักต่อเนื่อง (Status Epilepticus)
19.Current Concepts for the management of lupus nephritis
20.Approach to pulmonary hypertension
21.การรักษาโรคไซนัสอักเสบ
22.Nephrotic Syndrome
23.Clostridium difficille associated disease

จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com