dot dot
กุมารเวชศาสตร์ทันยุค New Frontier in Pediatricsicon   * (สินค้าหมด)
รหัส : 9741109265
ยี่ห้อ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รุ่น : ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง
ราคาปกติ :  350.00      
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.topmedicalbook.com
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า 320
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 8 x 10.5
ISBN: 9741109265
รายละเอียดทั้งหมด :

กุมารเวชศาสตร์ทันยุค New Frontier in Pediatrics

รายละเอียด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีพันธะกิจหลัก 3 ด้านคือ การเรียนการสอน วิจัยวิชาการ และบริการ อาจารย์ในภาควิชาได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพตลอดมา และได้ผลิตผลงานทางวิชาการโดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ จากงานบริการรักษาผู้ป่วย เผยแพร่แก่แพทย์ร่วมวิชาชีพ บุคคลกรทางการแพทย์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติอย่างสมำเสมอ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานชึ้นหนึ่งที่อาจรย์ในภาควิชาได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางกุมารเวชศาสตร์ที่สามารถนำไปปฎิบัติจริงต่อผู้ป่วย มีทั้งความรู้ด้านกว้าง เช่น Risk management in pediatric patients,Best Practices in breast feeding และด้านลึก เช่น Adolescent medicine from theory to practice,Multidisciplinary approach in childhood obesity ภาควิชาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถนำไปปฎิบัตกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
 

สารบัญ

1.การพัฒนากระบวนการดูแลทารกแรกเกิด: บทบาทของโรงเรียนแพทย์ 2.แนวทางการดูแลทารกนำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม 3.ความก้าวหน้าของพันธุ์กรรมระดับโมเลกุลของภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด 4.Who Needs Bronchoscopy in Neonatal Period 5.การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็ก 6.Update management in childhood diabetes:Intensified insulin therapy 7.Metabolic Syndrome and Type 2 8.Holistic Approach inchildhood obesity 9.ผลกระทบของโรคอ้วนต่อระบบหายใจ 11.children with Down Syndrome:Towards Quality of Life 12.โรดกระดูกพันธุ์กรรมในกุมารเวชปฎิบัติ 13.ภาวะหัวใจล้มเหลว 14.Interventional Cardiac Catheterization in Congenital Heart Disease 15.Difficult to Treat Nephrotic Syndrome 16.Lupus Nephrotic Syndrome 17.Cutaneous Lupus Erythematosus 18.การป้องกันแสงแดดในเด็ก 19.Update in Asthma Management Guideline 20.สารก่อภูมิแพ้ในที่อยู่อาศัย 21.สารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน 22.Community-Associated Methicllin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in Chilren 23.โรคไขกระดูกฝ่อทางพันธุ์กรรม 24.ความก้าวหน้าในกลุ่มอาการไขกระดูกฝ่อพันธุกรรม 25.การรักษาโรคไขกระดูกฝ่อทางพันธุกรรมด้วยการปลูกถ่ายเชลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด 26.Chilhoof stroke 27.Childhood Stroke;Imaging Perspective 28.การช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 29.แนวทางการติดตามดูแลพัฒนาการในเด็กเกิดก่อนกำหนด 30.Practical Aspects of Adolescent Sexuality 31.Management of Autidtic Spectrums Disorders 32.กิจกรรมบำบัด 33.ปฎิบัติการตามแนวทางบันได 10 ชั้น สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ทำได้จริงหรือ 34.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:Best Practice 35.Caring for Critically III Children and Their Familes


 

 

 


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com