dot dot
กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า 5 : Smart Pediatric Practiceicon   * (สินค้าหมด)
รหัส : 9741109975
ยี่ห้อ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ รพ.รามาธิบดี
รุ่น : รศ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ราคาปกติ :  480.00      
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า 436
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 7 x 10
ISBN: 9741109975
รายละเอียดทั้งหมด :

กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า 5 : Smart Pediatric Practice

รายละเอียด

ความก้าวหน้าทางวิชาการกุมารเวชศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โรคติดเชื้อบางชนิดสามารถควบคุมได้ด้วยการป้องกันโดยการให้วัคซีนในขณะทีมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นและโรคติดเชื้อดื้อยาหลายชนิดอัตราการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่น้ำหนักน้อยนำมาสู่ปัญหาโรคปอดเรื้อรังในเด็กที่ต้องการการรักษา วิถีการดำเนินชีวิตของเด็กใน โลกสมัยใหม่ ยังทำให้เกิด โรคสมัยใหม่ อันได้แก่ กลุ่มอาการ Metabolic syndrome ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ และปัญหาติดเกมส์ child abuse ทำอย่างไร กุมารแพทย์จะสามารถช่วยเด็กเหล่านี้ให้ห่างไกลจากปัญหาดังกล่าว และให้เติบโตเป็นวัยรุ่นที่แข็งแรงทั้งกาย ใจ อารมณ์ เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ทำอย่างไรลูกจะตัวสูง ฉีดฮอร์โมนดีไหม? เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไปหรือเปล่า ทำอย่างไรให้ไร้สิวผิวสวย และกินอย่างไรให้ฉลาด...โรคเก่าที่เอามาเลาใหม่ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย หลักกการและแนวทางการรักษาแบบใหม่ ยาใหม่ที่มีให้พร้อมด้วย tricks and tips ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ช่ำชอง ในวงการมานานนับสิบปีในการดูแลรักษาผู้ป่วยดังกล่าว เช่นโรคลมชัก ปวดศีรษะและไมเกรน อาการอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว กรดไหลย้อน ตัวเหลืองในทารก ท้องเสียเรื้อรัง และธาลัสซีเมียกับยาขับเหล็กชนิดกิน การรักษา โรคไตวายเรื้อรัง โรคฮีโมฟีเลีย พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนไปและสอดคล้องกับนโนบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ควรทราบ เพื่อกุมารแพทย์จะได้เลือกใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยในความดูแลของตน

สารบัญ


1.How to Become Successful Practicing Pediatrician 2.Practice in Asthma 3.Allergic Rhinitis: Its Impact on Sleep Quality 4.Allergic Rhinitis & Obstructive Sleep Apnea : Improving Sleep Quality 5.Bronchopulmonary Dysplasia : Practical Approach 6.Bronchopulmonary Dysplasia: Long Term respiratory Management 7.empirical Treatment in Community Acquired pneumonia in Children: What can We Do More? 8.Bronchoscopy 9.endoscopy in Pediatrics 10.Persistent and Chronic Diarrhea 11.Hyperbilirubinemia in Newborn Infant 12.comprehensive Dischrge Planning in Neonates 13.congestive Heart Failure 14.Kawasaki disease 15.Prevention of Cardiovascular Disease 16.Metabolic Syndrome 17.Nonalcoholic Fatty Liver disease 18.effect of food and Nutrition on bone Growth 19.The Short Child: Maximizing Adult height 20.Precocious vs Early Normal Puberty: Who Should be Treated 21.Hypothyroidism 22.Iron Chealtion in Thalassemia : Update 2008 23.hemophilia:role of pediatricians 24.Interpretation of complete Blood Count 25.Stem Cell 26.Hematopoietic Stem Cell Transplantation 27.Vesicoureteral Reflux:Update in Diagnosis and management 28.Chronic Kidney Diseases 29.Chronic Peritoneal Dialysis 30.Management of Childhood Neurological Problems:Practical Points in Daily Practices 31.Common Behavioral Problems: Smart Management 32.Early Detection of Common Development Problems 33.How to Raise Smarter Teenagers 34.Game Addiction 35.Child Sexual Abuse 36.Atopic Dermatitis : Update2008 37.Nutritional Management in Patients with Bronchopulmonary Dysplasia 38.new Diagnostic Tools and Treatment for Genetic Disorders 39.Smart pediatric Practice : Efficient Searching of Evidence 40.parental Guidance for Smart Child Rearing Index


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com