dot dot
Update on Pediatric Infectious Diseases 2009icon  
รหัส : 9748377629
ยี่ห้อ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
รุ่น : อังกูร เกิดพาณิช
ราคาปกติ :  400.00      
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.topmedicalbook.com
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2552
จำนวนหน้า 164
ประเภทปก Soft Cover
ISBN: 9748377629
รายละเอียดทั้งหมด :

Update on Pediatric Infectious Diseases 2009

รายละเอียด

ในแต่ละปีความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติเหตุใหม่ แนวทางการรักษาและยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ๆ ระบาดวิทยาของเชื้อต่างๆ เชื้อด้านยาที่เปลี่ยนไป เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ป่วยในปัจจุบันเริ่มมีความรู้มากขึ้นและคาดหวังในผลการรักษาที่ดี หากแพทย์ให้การรักษาไม่ถูกต้องหรือไม่ได้สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างดีอาจเกิดการฟ้องร้อง และมีการเผยแพร่การดูแลผุ้ป่วยทางสื่อต่างๆมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ควรจะติดตามความก้าวหน้าของโรคต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้การดูแลรักษาและให้ความรู้ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ตำรา Update on Pediatric Infectious Diseases 2009 เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการอบรมระยะสั้นของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันร่วมกันเรียบเรียงขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการที่ทันสมัยในด้านโรคติดเชื้อในเด็กแต่เนื่องด้วยความกว้างขวางในเนื้อหา คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อที่มีเนื้อหาครอบคลุมโรคติดเชื้อในเด็กที่สำคัญและเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบัน สำหรับฉบับนี้นี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การประชุมเกี่ยวโรคนิวโมคอคคัสครั้งแรกในประเทสไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 วัคซีนใหม่และเก่าที่ควรรู้ การวินิจฉัยเอกซเรย์ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็ก การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในคนไข้หนักโรคผิวหนังติดเชื้อในเด็ก โรคติดเชื้อเขตร้อน เอชไอวี วัณโรค เป็นต้น

สารบัญ


บทที่ 1 โรคติดเชื้อในเด็กกับสื่อ บทที่ 2 Hot Topics in Pediatric Infectious Diseases บทที่ 3 Challenges Cases in Tropical Pediatric Infectious Diseases บทที่ 4 ความก้าวหน้าในด้านการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี บทที่ 5 การประชุมระดับชาติ Pneumococcus Symposium ครั้งที่1 บทที่ 6 Management of Common pediatric skin infections บทที่ 7 แนวทางการให้วัคซีนในเด็กไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี บทที่ 8 Antimicrobial agents in children with Bacterial men บทที่ 9 Antimicrobial agentsinchildren with Bacterial meninngitid andencephalitis บทที่10 แนวทางปฏิบัติในเด็กที่สัมผัสวัณโรค บทที่11 วัณโรคในเด็ก บทที่12 Padiatric X-ray Diagnosis Common pitfalls บทที่13 Revisited of vaccine-preventable diseases บทที่14 Revisited of vaccine-preventable diseases Measles Mumps and Rudella บทที่15 Revisited of vaccine-preventable diseases Varicella บทที่16 Revisited of vaccine-preventable diseases pertussis บทที่17 Spot diagnosis


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com