dot dot
Update on Pediatric Infectious Diseases 2008icon   * (สินค้าหมด)
รหัส : 9740456650
ยี่ห้อ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
รุ่น : อังกูร เกิดพาณิช
ราคาปกติ :  400.00      
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.topmedicalbook.com
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า 266
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 7x10
ISBN: 9740456650
รายละเอียดทั้งหมด :

Update on Pediatric Infectious Diseases 2008

รายละเอียด

ในแต่ละปีความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ แนวทางการรักษาและยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ๆ ระบาดวิทยาของเชื้อต่างๆ เชื้อดื้อยาที่เปลี่ยนไป เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ป่วยในปัจจุบันเริ่มมีความรู้มากขึ้น บางรายมีการแสวงหาความรู้จากหนังสทอและความรู้ทางอินเทอร์เน็ตก่อนไปพบแพทย์ การฟ้องร้องต่างๆ มีการขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ควรติดตามความก้าวหน้าของโรคต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้การดูแลรักษาและให้ความรู้ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ตำรา Update on Pediatric Infectious Diseases 2008 เล่มนี้จัดขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการอบรมระยะสั้นของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันร่วมกันเรียบเรียงขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการที่ทันสมัยในด้านโรคติดเชื้อในเด็กแต่เนื่องด้วยความกว้างขวางในเนื้อหา

สารบัญ


บทที่ 1 ภาวะโลกร้อนกับโรคติดเชื้อ 1 บทที่ 2 Current status of infectious diarrhea 4 บทที่ 3 Malaria : Case approach 16 บทที่ 4 Dengue and mimic diseases 27 บทที่ 5 การติดเชื้อของระบบประสาทกลาง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 37 บทที่ 6 Meningoencephalitits 55 บทที่ 7 วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 66 บทที่ 8 วัณโรคในเด็ก ประเด็นที่น่าสนใจ 77 บทที่ 9 What's new in national Thai pediatric HIV guideline? 100 บทที่ 10 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนที่มักเป็นคำถาม 107 บทที่ 11 Vaccines in Thailand expanded program on immunization 112 บทที่ 12 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮิบ 123 บทที่ 13 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 126 บทที่ 14 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 130 บทที่ 15 วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 136 บทที่ 16 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ 143 บทที่ 17 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 146 บทที่ 18 วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 152 บทที่ 19 วัคซีนป้องกันฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส 158 บทที่ 20 แนวทางในการดูแลรักษา Community acuired pneumonia ในเด็ก 164 บทที่ 21 Practical point in management lower respiratory tract infections: Etiology, diagnosis and investigation 170 บทที่ 22 Practical point in management lower respiratory tract infection: Treatment and infection coutrol 176 บทที่ 23 Evidence-based management of ventilator-associated pneumonia 188 บทที่ 24 Kawasaki disease and atypical manifestation 200 บทที่ 25 Principle of antibiotic usage: PK/PD and drug resistance 215 บทที่ 26 Principle of antibiotic usage: PK/PD and drug resistance 228 บทที่ 27 Extended-spectrum beta-lactamase producing 240 บทที่ 28 Spot diagnosis 251 Case discussion 258


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com