dot dot
Physical Diagnosis in Cardiologyicon  
รหัส : 9748072425
ยี่ห้อ : ทริค ธิงค์
รุ่น : อภิชาต สุคนธสรรพ์
ราคาปกติ :  300.00      
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : http://www.topmedicalbook.com
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2550
จำนวนหน้า 255
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 7x10
ISBN: 9748072425
รายละเอียดทั้งหมด :

Physical Diagnosis in Cardiology

รายละเอียด

ในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้มีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดผลเสียตามมา ที่เห็นได้ชัดก็คือการที่ผู้ป่วยและรัฐต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มีความจำเป็นและไม่มีความจำเป็น ผลเสียที่เห็นได้อีกข้อหนึ่งคือ แพทย์มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญแก่การซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดน้อยลงทำให้ความสามารถและทักษะในด้านดังกล่าวลดลงอย่างน่าวิตก บ่อยครั้งที่จะพบว่าแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ส่งตรวจเอกซเรย์ปอดโดยเขียนผลการตรวจปอดเพียงครึ่งบรรทัด หรือส่งตรวจ echocardiogram เนื่องจากสงสัยว่าจะมีเสียง heart murmurs ที่จริงในหลักสูตรการศึกษาแพทย์ของทุกสถาบัน ไม่มีสถาบันใดที่ได้ลดความสำคัญของการสอนทักษะด้านการซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพียงแต่เนื้อหาในหัวข้อความรู้ด้านอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ทำให้เวลาและโอกาสที่จะสอนนักศึกษาแพทย์ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งมีน้อยลง หรือในชีวิตจริงของแพทย์ที่จบการศึกษาไปแล้วก็มักจะมีภาระในการรับตรวจและรับปรึกษาผู้ป่วยแต่ละวันเป็นจำนวนมากไม่สามารถจใช้เวลาในการพัฒนาความรู้และทักษาพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีพอ ตำรา physical diagnosis in cardiology เล่มนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ผู้สนใจในสาขาวิชา cardiology ทุกระดับ ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาและทบทวนสิ่งที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นศิลปะประการหนึ่งของการเป็นแพทย์ ถ้าหากตำราก่อให้เกิดผลดีอยู่บ้างที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น และลดการส่งตรวจพิเศษโดยไม่จำเป็นและประโยชน์ดังกล่าวก็จะตกแก่ผู้ป่วยและแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์โดยตรง

สารบัญ


บทที่ 1 GENERAL INSPECTION 1 บทที่ 2 CERVICAL VENOUS PULSE 17 บทที่ 3 PERIPHERAL ARTERIAL PULSES 33 บทที่ 4 MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE 53 บทที่ 5 INSPECTION AND PALPATION 65 บทที่ 6 CARDIAC AUSCULTATION 83 บทที่ 7 NORMAL HEART SOUNDS 91 บทที่ 8 FIRST HEART SOUND 113 บทที่ 9 SYSTOLIC SOUNDS 121 บทที่ 10 SECOND HEART SOUND 131 บทที่ 11 EARLY DIASTOLIC SOUNDS 141 บทที่ 12 GALLOP SOUNDS 149 บทที่ 13 PERICARDIAL AND EXTRACARDIAC SOUNDS 163 บทที่ 14 INTRODUCTION TO HEART MURMURS 175 บทที่ 15 SYSTOLIC MURMURS 185 บทที่ 16 DIASTOLIC MURMURS 211 บทที่ 17 CONTINUOUS AND INNOCENT MURMURS 227


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com