ReadyPlanet.com
dot dot
Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Editionicon  
รหัส : 9780071476911
ยี่ห้อ : mcgrawhill
รุ่น : Harrison
ราคาปกติ :  4,800.00      
ราคาพิเศษ :  1,999.00
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : www.mhhe.com
รายละเอียดย่อ :
Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition
Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo /ISBN 9780071466332/Mixed media product, 2650 pages/Pub Date March 6, 2008
รายละเอียดทั้งหมด :

Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition
Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo

ISBN 9780071466332/Mixed media product, 2650 pages/Pub Date March 6, 2008

Overview

A Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE!

5 STAR DOODY'S REVIEW
"The book is for anyone who has the remotest association with the practice of medicine, be they internists, surgeons, nurses, technical staff, or counselors. This is the authority, and in a time of readily available but not always accurate information, this is the one source that can be relied upon....This is one of the absolute pillars of any medical library. It is the final word in internal medicine and we all owe a debt of gratitude to the editors and contributors who have created this extraordinary authority in medicine."--Doody's Review Service

MORE THAN TRUSTED, BEYOND ESSENTIAL . . .

The #1 selling medical textbook worldwide, Harrison's has defined internal medicine for millions of clinicians and students. The new 17th Edition retains Harrison's acclaimed balance of pathobiology, cardinal signs and manifestations of disease, and best approaches to patient management, yet has been massively updated to give you an innovative array of bold new features and content. If ever there was one must-have resource for clinicians and students -- this is it!

UNMATCHED EXPERTISE AT YOUR FINGERTIPS

As an unprecedented amount of medical information bombards you and your patients, where do you go to sort it out and make sense of it all? When your patients request clarification on something they've “printed off,” where do you turn for expert explanations? The same trusted resource physicians and students have turned to for more than fifty years: Harrison's Principles of Internal Medicine. Now more than ever, trust Harrison's to filter and clarify the exploding knowledge base, to highlight the breakthroughs, and to deliver a clear, balanced distillation of the best and most current information on which to base clinical decisions.

THE MOST EXCITING AND EXTENSIVELY REVISED EDITION EVER!

Here are just a few of the reasons why the new 17th Edition of Harrison's is the best edition yet:

  • Bonus companion DVD featuring: 37 new “e-chapters”; over 500 brand-new radiological, laboratory, and clinical images, including complete atlases; state-of-the-art video clips; an Image Bank of nearly all the illustrations contained in the parent text, and much more
  • Expanded, modernized illustration program with more than 800 brand-new, additional illustrations--a 60% increase over the previous edition
  • Dozens of brand new chapters on vital topics in medical education and clinical practice: Global Issues in Medicine: Patient Safety and Health Quality; Health Disparities: Atlas of EKGs; Clinical Management of Obesity; Atlas of Hematology; Atlases of Chest, Neurological, and Cardiovascular Radiology; and much more! Also included is a complete new section on biological foundations and emerging clinical applications of regenerative medicine!
  • Brand new, reader-friendly text design optimizes the full-color format
  • An expanded, innovative focus on global health
  • NEW Global Advisory Board comprising 11 prominent medical experts from Asia, India, Europe, and South America
  • Revision of the popular On Line Learning Center, which offers more skill-sharpening self-assessment questions and answers, plus additional case studies for helping you apply Harrison's content to the daily care of patients
  • Harrison's related products are available in a full suite of formats to meet all your educational and clinical needs. Harrison's Practice of Medicine is a complete database of more than 700 clinical topics formatted for use at the point of care. The Harrison's Manual of Medicine is one of the most popular and heavily used handbook-sized resources in internal medicine. The Harrison's Self-Assessment and Board Review features more than 1000 board-type cases and questions and highlights the use of Harrison's as a great board prep resouce.

 

Table of contents

Contents

Contributors
Preface

PART 1: Introduction to Clinical Medicine

1 The Practice of Medicine
The Editors

2 Global Issues in Medicine
Jim Yong Kim / Paul Farmer

3 Decision-Making in Clinical Medicine
Daniel B. Mark

4 Screening and Prevention of Diseases
Gary J. Martin

5 Principles of Clinical Pharmacology
Dan M. Roden

6 Women’s Health
Andrea Dunaif

7 Medical Disorders during Pregnancy
Robert L. Barbieri / John T. Repke

8 Medical Evaluation of the Surgical Patient
Wei C. Lau / Kim A. Eagle

9 Geriatric Medicine
Lisa B. Caruso / Rebecca A. Silliman

10 Complementary and Alternative Medicine
Stephen E. Straus

11 Palliative and End-of-Life Care
Ezekiel J. Emanuel / Joshua Hauser / Linda L. Emanuel

e1 The Safetyand Quality of Health Care
David W. Bates

e2 Economic Considerations in the Practice of Medicine
David Meltzer

e3 Racial and Ethnic Disparities in Health Care
Joseph R. Betancourt / David Blumenthal

e4 Ethical Issues in Clinical Medicine
Bernard Lo


PART 2: Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases

Section 1: Pain

12 Pain: Pathophysiology and Management
Howard L. Fields / Joseph B. Martin

13 Chest Discomfort
Thomas H. Lee

14 Abdominal Pain
William Silen

15 HeadachePeter J. Goadsby / Neil H. Raskin

16 Back and Neck Pain
John W. Engstrom

Section 2: Alterations in Body Temperature

17 Fever and Hyperthermia
Charles A. Dinarello / Reuven Porat

18 Fever and Rash
Elaine T. Kaye / Kenneth M. Kaye

e5 Atlas of Rashes Associated with Fever
Kenneth M. Kaye / Elaine T. Kaye

19 Fever of Unknown Origin
Jeffery A. Gelfand / Michael V. Callahan

20 Hypothermia and Frostbite
Daniel F. Danzl

Section 3: Nervous System Dysfunction

21 Syncope
Mark D. Carlson

22 Dizziness and Vertigo
Robert B. Daroff

23 Weakness and Paralysis
Michael J. Aminoff

24 Gait and Balance Disorders
Lewis Sudarsky

25 Numbness, Tingling, and Sensory Loss
Michael J. Aminoff / Arthur K. Asbury

26 Confusion and Delirium
S.Andrew Josephson / Bruce L. Miller

e6 Memory Loss
Thomas D. Bird / Bruce L. Miller

27 Aphasia, Memory Loss, and Other Focal Cerebral Disorders
M.-Marsel Mesulam

28 Sleep Disorders
Charles A. Czeisler / John W. Winkelman / Gary S. Richardson

Section 4: Disorders of Eyes, Ears, Nose, and Throat

29 Disorders of the Eye
Jonathan C. Horton

30 Disorders of Smell, Taste, and Hearing
Anil K. Lalwani

31 Pharyngitis, Sinusitis, Otitis, and Other Upper Respiratory Tract Infections
Michael A. Rubin / Ralph Gonzales /Merle A. Sande

32 Oral Manifestations of Disease
Samuel C. Durso

e7 Atlas of Oral Manifestations of Disease
Samuel C. Durso / Janet A. Yellowitz / Jane C. Atkinson

Section 5: Alterations in Circulatory and Respiratory Functions


33 Dyspnea and Pulmonary Edema
Richard M. Schwartzstein

34 Cough and Hemoptysis
Steven E. Weinberger / David A. Lipson

35 Hypoxia and Cyanosis
Eugene Braunwald

36 Edema
Eugene Braunwald / Joseph Loscalzo

e8 Approach to the Patient with a Heart Murmur
Patrick T. O’Gara / Eugene Braunwald

37 Palpitations
Joseph Loscalzo


Section 6: Alterations in Gastrointestinal Function

38 Dysphagia
Raj K. Goyal

39 Nausea, Vomiting, and Indigestion
William L. Hasler

40 Diarrhea and Constipation
Michael Camilleri / Joseph A. Murray

41 Weight Loss
Carol M. Reife

42 Gastrointestinal Bleeding
Loren Laine

43 Jaundice
Daniel S. Pratt / Marshall M. Kaplan

44 Abdominal Swelling and Ascites
Robert M. Glickman / Roshini Rajapaksa

Section 7: Alterations in Renal and Urinary Tract Function

45 Azotemia and Urinary Abnormalities
Bradley M. Denker / Barry M. Brenner

e9 Atlas of Urinary Sediments and Renal Biopsies
Agnes B. Fogo / Eric G. Neilsen

46 Fluid and Electrolyte Disturbances
Gary G. Singer / Barry M. Brenner

47 Hypercalcemia and Hypocalcemia
Sundeep Khosla

48 Acidosis and Alkalosis
Thomas B. DuBose, Jr.

Section 8: Alterations in Sexual Function and Reproduction

49 Sexual Dysfunction
Kevin T. McVary

50 Hirsutism and Virilization
David A. Ehrmann

51 Menstrual Disorders and Pelvic Pain
Janet E. Hall

Section 9: Alterations in the Skin

52 Approach to the Patient with a Skin Disorder
Thomas J. Lawley / Kim B. Yancey

53 Eczema, Psoriasis, Cutaneous Infections, Acne, and Other Common Skin Disorders
Calvin O. McCall / Thomas J. Lawley

54 Skin Manifestations of Internal Disease
Jean L. Bolognia / Irwin M. Braverman

55 Immunologically Mediated Skin Diseases
Kim B. Yancey / Thomas J. Lawley

56 Cutaneous Drug Reactions
Jean-Claude Roujeau / Robert S. Stern / Bruce C. Wintroub

57 Photosensitivity and Other Reactions to Light
David R. Bickers

e10 Atlas of Skin Manifestations of Internal Disease
Thomas J. Lawley / Stephen Templeton


Section 10: Hematologic Alterations

58 Anemia and Polycythemia
John W. Adamson / Dan L. Longo

59 Bleeding and Thrombosis
Barbara A. Konkle

60 Enlargement of Lymph Nodes and Spleen
Patrick H. Henry / Dan L. Longo

61 Disorders of Granulocytes and Monocytes
Steven M. Holland /John I. Gallin

e11 Atlas of Hematology and Analysis of Peripheral Blood Smears
Dan L. Longo

PART 3: Genetics and Disease

62 Principles of Human Genetics
J. Larry Jameson / Peter Kopp

63 Chromosome Disorders
Terry J. Hassold / Stuart Schwartz

64 The Practice of Genetics in Clinical Medicine
Susan Miesfeldt / J. Larry Jameson

65 Gene Therapy in Clinical Medicine
Katherine A. High

PART 4: Regenerative Medicine

66 Stem Cell Biology
Minoru S. H. Ko

67 Applications of Stem Cell Biology in Clinical Medicine
Jack A. Kessler

68 Hematopoietic Stem Cells
David T. Scadden / Dan L. Longo

69 Tissue Engineering
Jennifer Anderson /Joseph P. Vacanti

PART 5: Nutrition


70 Nutritional Requirements and Dietary Assessment
Johanna Dwyer

71 Vitamin and Trace Mineral Deficiency and Excess
Robert M. Russell / Paolo M. Suter


72 Malnutrition and Nutritional Assessment
Douglas C. Heimburger

73 Enteral and Parenteral Nutrition Therapy
Bruce R. Bistrian / David F. Driscoll

74 Biology of Obesity
Jeffrey S. Flier / Eleftheria Maratos-Flier

75 Evaluation and Management of Obesity
Robert F. Kushner

76 Eating Disorders
B. Timothy Walsh


PART 6: Oncology and Hematology

Section 1: Neoplastic Disorders

77 Approach to the Patient with Cancer
Dan L. Longo

78 Prevention and Early Detection of Cancer
Otis W. Brawley / Barnett S. Kramer

79 Cancer Genetics
Pat J. Morin / Jeffrey M. Trent / Francis S. Collins / Bert Vogelstein

80 Cancer Cell Biology and Angiogenesis
Robert G. Fenton / Dan L. Longo

81 Principles of Cancer Treatment
Edward A. Sausville / Dan L. Longo

82 Infections in Patients with Cancer
Robert Finberg

83 Cancer of the Skin
Arthur J. Sober / Hensin Tsao / Carl V. Washington

84 Head and Neck Cancer
Everett E. Vokes

85 Neoplasms of the Lung
John D. Minna / Joan H. Schiller

86 Breast Cancer
Marc E. Lippman

87 Gastrointestinal Tract Center
Robert J. Mayer

88 Tumors of the Liver and Biliary Tree
Brian I. Carr

89 Pancreatic Cancer
Yu Jo Chua / David Cunningham

90 Bladder and Renal Cell Carcinomas
Howard I. Scher / Robert J. Motzer


91 Benign and Malignant Diseases of the Prostate
Howard I. Scher

92 Testicular Cancer
Robert J. Motzer / George J. Bosl

93 Gynecologic Malignancies
Robert C. Young

94 Soft Tissue and Bone Sarcomas and Bone Metastases
Shreyaskumar R. Patel / Robert S. Benjamin

95 Carcinoma of Unknown Primary
Gauri R. Varadhachary /James L. Abbruzzese

96 Paraneoplastic Syndromes: Endocrinologic/Hematologic
J. Larry Jameson / Bruce E. Johnson

97 Paraneoplastic Neurologic Syndromes
Josep Dalmau / Myrna R. Rosenfeld

e12 Thymoma
Dan L. Longo

e13 Late Consequences of Cancer and Its Treatment
Michael C. Perry / Dan L. Longo


Section 2: Hematopoietic Disorders

98 Iron Deficiency and Other Hypoproliferative Anemias
John W. Adamson

99 Disorders of Hemoglobin
Edward J. Benz, Jr.

100 Megaloblastic Anemias
A. Victor Hoffbrand

101 Hemolytic Anemias and Anemia Due to Acute Blood Loss
Lucio Luzzatto

102 Aplastic Anemia, Myelodysplasia, and Related Bone Marrow Failure Syndromes
Neal S. Young

103 Polycythemia Vera and Other Myeloproliferative Diseases
Jerry L. Spivak

104 Acute and Chronic Myeloid Leukemia
Meir Wetzler /John C. Byrd / Clara D. Bloomfield

105 Malignancies of Lymphoid Cells
Dan L. Longo

106 Plasma Cell Disorders
Nikhil C. Munshi / Dan L. Longo / Kenneth C. Anderson

107 Transfusion Biology and Therapy
Jeffery S. Dzieczkowski / Kenneth C. Anderson


108 Hematopoietic Cell Transplantation
Frederick R. Applebaum

Section 3: Disorders of Hemostasis

109 Disorders of Platelets and Vessel Wall
Barbara A. Konkle

110 Coagulation Disorders
Valder Arruda / Katherine A. High

111 Venous Thrombosis
F.R. Rosendaal / H.R. Büller

112 Antiplatelet, Anticoagulant, and Fibrinolytic Drugs
Jeffery I. Weitz

PART 7: Infectious Diseases

Section 1: Basic Considerations in Infectious Diseases

113 Introduction to Infectious Diseases: Host-Pathogen Interactions
Lawrence C. Madoff / Dennis L. Kasper

114 Molecular Mechanisms of Microbial Pathogenesis
Gerald B. Pier

115 Approach to the Acutely Ill Infected Febrile Patient
Tamar F. Barlam / Dennis L. Kasper

116 Immunization Principles and Vaccine Use
Gerald T. Keusch / Kenneth J. Bart / Mark Miller

117 Health Advice for International Travel
J.S. Keystone / Phyllis E. Kozarsky

e14 Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases
Alexander J. McAdam / Andrew B. Onderdonk

Section 2: Clinical Syndromes: Community-Acquired Infections

118 Infective Endocarditis
Adolf W. Karchmer

119 Infections of the Skin, Muscle, and Soft Tissues
Dennis L. Stevens

120 Osteomyelitis
Jeffrey Parsonnet

121 Intraabdominal Infections and Abscesses
Miriam J. Baron / Dennis L. Kasper

122 Acute Infectious Diarrheal Diseases and Bacterial Food Poisoning
Joan R. Butterton / Stephen B. Calderwood

123 Clostridium difficile-Associated Disease, Including Pseudomembranous Colitis
Dale N. Gerding / Stuart Johnson

124 Sexually Transmitted Infections: Overview and Clinical Approach
King K. Holmes

e15 Infectious Complications of Burns and Bites
Lawrence C. Madoff / Florencia Pereyra

Section 3: Clinical Syndromes: Health Care-Associated Infections

125 Health Care-Associated Infections
Robert A. Weinstein

126 Infections in Transplant Recipients
Robert Finberg /Joyce Fingeroth


Section 4: Approach to Therapy for Bacterial Diseases

127 Treatment and Prophylaxis of Bacterial Infections
Gordon L. Archer / Ronald E. Polk

Section 5: Diseases Caused by Gram-Positive Bacteria

128 Pneumococcal Infections
Daniel M. Musher

129 Staphylococcal Infections
Franklin D. Lowy

130 Streptococcal and Enterococcal Infections
Michael R. Wessels

131 Diphtheria and Other Infections Caused by Corynebacteria and Related Species
William R. Bishai / John R. Murphy

132 Infections Caused by Listeria monocytogenes
Elizabeth L. Hohmann / Daniel A. Portnoy

133 Tetanus
Elias Abrutyn

134 Botulism
Elias Abrutyn

135 Gas Gangrene and Other Clostridial Infections
Dennis L. Kasper /Lawrence C. Madoff


Section 6: Diseases Caused by Gram-Negative Bacteria

136 Meningococcal Infections
Lee M. Wetzler

137 Gonococcal Infections
Sanjay Ram / Peter A. Rice

138 Moraxella Infections
Daniel M. Musher

139 Haemophilus Infections
Timothy F. Murphy

140 Infections Due to the HACEK Group and Miscellaneous Gram-Negative Bacteria
Tamar F. Barlam / Dennis L. Kasper

141 Legionella Infection
Miguel Sabria / Victor L. Yu

142 Pertussis and Other Bordetella Infections
Scott A. Halperin

143 Diseases Caused by Gram-Negative Enteric Bacilli
Thomas A. Russo / James R. Johnson

144 Helicobacter pylori Infections
John C. Atherton / Martin J. Blaser

145 Infections Due to Pseudomonas Species and Related Organisms
Reuben Ramphal

146 Salmonellosis
David A. Pegues / Samuel I. Miller

147 Shigellosis
Philippe Sansonetti / Jean Bergounioux

148 Infections Due to Campylobacter and Related Species
Martin J. Blaser

149 Cholera and Other Vibrioses
Matthew K. Waldor / Gerald T. Keusch

150 Brucellosis
Michael J. Corbel / Nicholas J. Beeching

151 Tularemia
Richard F. Jacobs / Gordon E. Schutze

152 Plague and Other Yersinia Infections
David T. Dennis / Grant L. Campbell

153 Bartonella Infections, Including Cat-Scratch Disease
David H. Spach / Emily Darby

154 Donovanosis
Gavin Hart

Section 7: Miscellaneous Bacterial Infections

155 Nocardiosis
Gregory A. Filice

156 Actinomycosis
Thomas A. Russo

157 Infections Due to Mixed Anaerobic Organisms
Dennis L. Kasper / Ronit Cohen-Poradosu

Section 8: Mycobacterial Diseases

158 Tuberculosis
Mario C. Raviglione / Richard J. O’Brien

159 Leprosy (Hansen’s Disease)
Robert H. Gelber

160 Nontuberculous Mycobacteria
C. Fordham von Reyn

161 Antimycobacterial Agents
Richard J. Wallace, Jr. / David E. Griffith

Section 9: Spirochetal Disease

162 Syphilis
Sheila A. Lukehart

163 Endemic Treponematoses
Sheila A. Lukehart

164 Leptospirosis
Peter Speelman / Rudy Harkskeerl

165 Relapsing Fever
David T. Dennis

166 Lyme Borreliosis
Allen C. Steere

Section 10: Diseases Caused by Rickettsiae, Mycoplasmas, and Chlamydiae

167 Rickettsial Diseases
David H. Walker / J. Stephen Dumler / Thomas Marrie

168 Infections Due to Mycoplasmas
William M. McCormack

169 Chlamydial Infections
Walter E. Stamm

Section 11: Viral Diseases: General Considerations

170 Medical Virology
Fred Wang /Elliott Kieff

171 Antiviral Chemotherapy, Excluding Antiretroviral Drugs
Lindsey R. Baden / Raphael Dolin

Section 12: Infections Due to DNA Viruses


172 Herpes Simplex Viruses
Lawrence Corey

73 Varicella-Zoster Virus Infections
Richard J. Whitley

174 Epstein-Barr Virus Infections, Including Infectious Mononucleosis
Jeffry I. Cohen

175 Cytomegalovirus and Human Herpesvirus Types 6, 7, and 8
Martin S. Hirsch

176 Molluscum Contagiosum, Monkeypox, and Other Poxviruses, Excluding Smallpox Virus
Fred Wang

177 Parvovirus Infections
Kevin E. Brown

178 Human Papillomavirus Infections
Richard C. Reichman

Section 13: Infections Due to DNA and RNA Respiratory Viruses


179 Common Viral Respiratory Infections and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Raphael Dolin

180 Influenza
Raphael Dolin

Section 14: Infections Due to Human Immunodeficiency Virus and Other Human Retroviruses

181 The Human Retroviruses
Dan L. Longo /Anthony S. Fauci

182 Human Immunodeficiency Virus Disease: AIDS and Related Disorders
Anthony S. Fauci / H. Clifford Lane


Section 15: Infections Due to RNA Viruses

183 Viral Gastroenteritis
Umesh D. Parashar / Roger I. Glass

184 Enteroviruses and Reoviruses
Jeffery I. Cohen

185 Measles (Rubeola)
Anne Gershon


186 Rubella (German Measles)
Anne Gershon

187 Mumps
Anne Gershon

188 Rabies and Other Rhabdovirus Infections
Alan C. Jackson / Eric C. Johannsen

189 Infections Caused by Arthropod- and Rodent-Borne Viruses
Clarence J. Peters

190 Ebola and Marburg Viruses
Clarence J. Peters

Section 16: Fungal and Algal Infections

191 Diagnosis and Treatment of Fungal Infections
John E. Edwards, Jr.

192 Histoplasmosis
Chadi A. Hage / L. Joseph Wheat

193 Coccidioidomycosis
Neil M. Ampel

194 Blastomycosis
Stanley W. Chapman / Donna C. Sullivan

195 Cryptococcosis
Arturo Casadevall

196 Candidiasis
John E. Edwards, Jr.

197 Aspergillosis
David W. Denning

198 Mucormycosis
Alan M. Sugar

199 Miscellaneous Mycoses and Algal Infections
Stanley W. Chapman / Donna C. Sullivan

200 Pneumocystis Infection
A. Geroge Smulian /Peter D. Walzer


Section 17: Protozoal and Helminthic Infections: General Considerations

e16 Laboratory Diagnosis of Parasitic Infections
Sharon L. Reed / Charles E. Davis

201 Agents Used to Treat Parasitic Infections
Thomas A. Moore

e17 Pharmacology of Agents Used to Treat Parasitic Infections
Thomas A. Moore

Section 18: Protozoal Infections

202 Amebiasis and Infection with Free-Living Amebas
Sharon L. Reed

203 Malaria
Nicholas J. White / Joel G. Breman

204 Babesiosis
Jeffry Gelfand / Edouard Vannier

e18 Atlas of Blood Smears of Malaria and Babesiosis
Nicholas J. White / Joel G. Breman

205 Leishmaniasis
Barbara L. Herwaldt

206 Trypanosomiasis
Louis V. Kirchhoff

207 Toxoplasma Infections
Lloyd H. Kasper

208 Protozoal Intestinal Infections and Trichomoniasis
Peter F. Weller


Section 19: Helminthic Infections

209 Trichinella and Other Tissue Nematodes
Peter F. Weller

210 Intestinal Nematodes
Peter F. Weller /Thomas B. Nutman

211 Filarial and Related Infections
Thomas B. Nutman / Peter F. Weller

212 Schistosomiasis and Other Trematode Infections
Adel A.F. Mahmoud

213 Cestodes
A. Clinton White, Jr. / Peter F. Weller


PART 8: Bioterrorism and Clinical Medicine

214 Microbial Bioterrorism
H. Clifford Lane / Anthony S. Fauci

215 Chemical Bioterrorism
Charles G. Hurst / Jonathan Newmark / James A. Romano, Jr.

216 Radiation Bioterrorism
Zelig A. Tochner / Eli Glatstein


PART 9: Disorders of the Cardiovascular System


Section 1: Introduction to Cardiovascular Disorders

217 Basic Biology of the Cardiovascular System
Joseph Loscalzo / Peter Libby / Eugene Braunwald

218 Epidemiology of Cardiovascular Disease
Thomas A. Gaziano / J. Michael Gaziano

219 Approach to the Patient with Possible Cardiovascular Disease
Eugene Braunwald


Section 2: Diagnosis of Cardiovascular Disorders

220 Physical Examination of the Cardiovascular System
Robert A. O’Rourke /Eugene Braunwald

221 Electrocardiography
Ary L. Goldberger

e19 Atlas of Electrocardiography
Ary L. Goldberger

222 Noninvasive Cardiac Imaging: Echocardiography, Nuclear Cardiology, and MRI/CT Imaging
Rick A. Nishimura / Raymond J. Gibbons / James F. Glockner /A. Jamil Tajik

e20 Atlas of Noninvasive Cardiac Imaging
Rick A. Nishimura / Raymond J. Gibbons / James F. Glockner / A. Jamil Tajik

223 Diagnostic Cardiac Catheterization and Angiography
Donald S. Baim

Section 3: Disorders of Rhythm

224 Principles of Electrophysiology
Gordon F. Tomaselli

225 The Bradyarrhythmias
Gordon F. Tomaselli

226 The Tachyarrhythmias
Francis Marchlinksi

e21 Atlas of Cardiac Arrhythmias
Ary L. Goldberger

Section 4: Disorders of the Heart

227 Heart Failure and Cor Pulmonale
Douglas L. Mann

228 Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation
Sharon A. Hunt

229 Congenital Heart Disease in the Adult
John S. Child

230 Valvular Heart Disease
Patrick O’Gara / Eugene Braunwald

231 Cardiomyopathy and Myocarditis
Joshua Wynne / Eugene Braunwald

232 Pericardial Disease
Eugene Braunwald

233 Tumors and Trauma of the Heart
Eric H. Awtry / Wilson S. Colucci

234 Cardiac Manifestations of Systemic Disease
Eric H. Awtry / Wilson S. Colucci


Section 5: Vascular Disease

235 The Pathogenesis, Prevention, and Treatment of Atherosclerosis
Peter Libby

e22 Atlas of Atherosclerosis
Peter Libby

236 The Metabolic Syndrome
Robert H. Eckel

237 Ischemic Heart Disease
Elliott M. Antman / Andrew P. Selwyn/ Eugene Braunwald / Joseph Loscalzo

238 Unstable Angina and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction
Christopher P. Cannon / Eugene Braunwald

239 ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Elliott M. Antman / Eugene Braunwald

240 Percutaneous Coronary Intervention
Donald S. Baim

e23 Atlas of Percutaneous Revascularization
Donald S. Baim

241 Hypertensive Vascular Disease
Ted A. Kotchen

242 Diseases of the Aorta
Mark A. Creager / Joseph Loscalzo

243 Vascular Diseases of the Extremities
Mark A. Creager / Joseph Loscalzo

244 Pulmonary Hypertension
Stuart Rich


PART 10: Disorders of the Respiratory System

Section 1: Diagnosis of Respiratory Disorders

245 Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System
David A. Lipson / Steven E. Weinberger

246 Disturbances of Respiratory Function
Steven E. Weinberger /Ilene M. Rosen

247 Diagnostic Procedures in Respiratory Diseases
Scott Manaker / Steven E. Weinberger

e24 Atlas of Chest Imaging
Patricia A. Kritek / John J. Reilly, Jr. 

 

 

 

 

Introducing the most dramatically revised edition of Harrison's ever!

Now with NEW bonus DVD with 37 chapters and more than 500 brand new images and video clips!

 

 

 

 

 


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com