dot dot
อายุรศาสตร์ฉุกเฉินicon  
รหัส : 9748377551
ยี่ห้อ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รุ่น : จันทราภา ศรีสวัสดิ์
ราคาปกติ :  600.00      
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2551
สำนักพิมพ์ : จำนวนหน้า 624
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 7 x 10
ISBN: 9748377551
รายละเอียดทั้งหมด :

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการอบรมระยะสั้น "อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9" ของกองอายุรกรรม และภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-5 กันยายน 2551 แนวคิดในการอบรมครั้งนี้คือ "Emergency Medicine" โดยเน้นตัวอย่างผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน และแยรศาสตร์ จำเป็นต้องรู้ หรือควรรู้ การจัดการอบรมในครั้งนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การจัด workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เลือกเข้าร่วมการอบรมได้ 4 workshops ทั้งนี้ได้จัดเป็นแบบปฎิสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยจากวิทยากรได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ได้เพิ่มการจัด meet the expert ขึ้น โดยเลือกหัวข้อที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางอายุรศาสตร์ ให้ผู้เข้าประชุมได้เลือก 3 เรื่อง จาก 12 เรื่อง ตำราเล่มนี้นอกจากได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ได้บรรยายในการอบรมครั้งนี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมบทความอื่นๆที่น่าสนใจ จึงเหมาะสมสำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกสาขาวิชาที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาฉุกเฉิน ทางอายุรศาสตร์ เนื่องจากรูปแบบของบทความเน้นการนำเสนอที่กระซับ และอ่านง่าย ไม่เน้นทฤษฏี หรือแนวคิดที่สลับซับซ้อน แต่ละบทจะไม่ยาวมาก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ

สารบัญ


1.Acute Ascending Cholangitis 2.Acute Bacterial Meningitis 3.Acuts Ischemic Stroke 4.Acute Monoarthritis 5.Acute Pancreatitis 6.Acute ST-Elevation Myocarial Infarction 7.Acute Urticaria and Angioedema 8.Adrenal Insufficiency 9.Alcohol Intoxication 10.Calcium Channel Blocker and Beta Blocker Toxicity 11.Catastrophic Antiphospholopid Syndrome 12.Dengue Viral Infection in Adults 13.Diabetic Emergencies 14.Dizziness and Vertigo 15.Emergency Conditions from Genetics Diseases 16.Emergency Evaluation of Poisoned Patients 17.Febrile Neutropenia 18.Fever in Systemic Lupus Erythematosus 19.Glomerular Diseases 20.Glycemic Control in ICU Patients 21.Hemostatic Disorders 22.Hepatic Encephaopathy 23.Hypercalcemic Crisis 24.Hyperkalemia 25.Hypernatremia 26.Hypertensive Crisis 27.Hyperviscosity Syndrome 28.Hypocalcemia 29.Hypokalemia and Metabolic Alkalosis 30.Hyponatremia 31.Intra Aortic Balloon Pump 32.Management of Anticoagulant - Associated Coagulopathy 33.Massive Hemoptysis 34.Metabolic Acidosis 35.Myxedema Coma 36.Non ST Elevation Myocardial Infarction 37.Nutrition in Acute Renal Failure 38.Oncologic Emergencies 39.Perioperative Cardiac Arrhythmia 40.Primary Aldosteronism 41.Rapidly Progressive Glomerulonephritis 42.Renal Replacement Therapy 43.Rhabdomyolysis and Kidney 44.Sepsis 45.Severe Drug Eruption 46.Severe Malaria 47.Skin and Soft-Tissue Infections 48.Snake Bite 49.Stinging Insect Allergy 50.Subarachnoid Hemorrhage 51.Syncope 52.Thyroid Crisis 53.Transfusion-Related Acute Lung Injury 54.Transfusion Therapy 55.Tumor Lysis Syndrome and Hyperuricemia 56.Upper GI Bleeding 57.Venous Thromboembolism ดัชนี


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com