dot dot
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข)   * (สินค้าหมด stock)
รหัส : 9789740327417
ยี่ห้อ : คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว
รุ่น : ผศ. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์
ราคาปกติ :  400.00      
รายละเอียดย่อ :
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
ISBN 9789740327417
ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่: 3©2553
จำนวนหน้า: ปกอ่อน » 284 หน้า
รายละเอียดทั้งหมด :

รายละเอียด :

      เรียบเรียงขึ้นโดยการใช้ภาษาที่ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานประจำ  มีตัวอย่างภาพประกอบสี สามารถศึกษาเป็นตัวอย่าง เป็นตำราที่เหมาะสมอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

     “การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ ระบบประสาทส่วนกลางและบริเวณน้ำหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ โดยวิธีการตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง การเพาะเลี้ยงเชื้อ การตรวจทางอณูชีววิทยา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ เนื้อหาในตำราเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยการใช้ภาษาที่ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานประจำ เหมาะสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

สารบัญ :

 • หลักการทั่วไปในงานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก,
 • การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยาคลินิก ,
 • การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียโดยการตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง,
 • โรคติดเชื้อในกระแสเลือด,
 • โรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางและบริเวณน้ำหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน,
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ,
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,
 • โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์,
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร,
 • โรคติดเชื้อบริเวณผิวหนังและบาดแผล,
 • โรคติดเชื้อบริเวณตา หูและไซนัส,
 • โรคติดเชื้อแอนแอโรบส์,
 • โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com