ReadyPlanet.com
dot dot
About Us-เกี่ยวกับเรา
บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก

นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา:

 • วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc.
 • วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ
 • คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที
 • การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ
 • ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา
 • หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่
 • หนังสือแพทย์
 • หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง

นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย

  • บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd.
  • SHOWROOM & OFFICE
  • เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  • Tel : 02-9186593-95  Fax : 02-9186596
  • E-mail : supot@toptextbook.com
  • info@toptextbook.com

 

Top publishing is register and established on April 3-2002 by Former Mr Supot Rattanapun. Who've has an experience more 20 years on book business with local publishers and foreign Publisher.

 

Top Publishing, We're aim to the Center of THAI translation textbook around the world. Now, we're produce , distribute and sales our books and CD/Mutimedia to Academic Bookstore, University Bookstore, Library Sales , Exhibition and Event Sales around Thailand. We're promotion our products directly to lecturer who's teaching and use our book for his/her classes.

 

We're looking for the classic textbook/CD/Multimedia around the world and we'll buy the rights to translation into THAI language. Now we've more 150 titles in list of field:

 

 • Science : Physics/Chemistry/Mathematics/Biology/Environment etc.
 • Medical : Medicine/Anatomy/Physiology etc.
 • Engineering : EE/ME/Civil/IE/Telecom/Chem Engg/ Electronic/ etc.
 • Computer and Information Technology : Computer Science/Computer Engg/IT/etc.
 • Business and Management : Management/Accounting/Finance/Marketing
 • Guide, Travel, Atlas
 • Architecture & Art & Interior Design
 • Test Preparation & ESL & ELT : TOEFL,IELT,TOEIC, ESL/ELT, Outside Reading
 • Reference : Dictionary/Reference/etc.
 • CDs, Multimedia, E-BOOK
 • Children Book : Science /Experiment/Sufficiency Economics Note


 

We're looking for the partner's publisher who've the world best books/CD/Multimedia and any products in our field as above.

 

Anyway, For the publisher's partner. We've an excellent service for you as below:

 • Sale translation rights
 • Sale your books/Media
 • Distribution Channel
 • Publishing Service 
 • Production/Printing/Press
 • Rights Agency

Please feel free to inform your products and contact us as below e-mail and address:

 

Mr Supot  Rattanapun

Managing Director

 

 

 

TOP PUBLISHING CO., LTD.

SHOWROOM & OFFICE

No 329/25 Raminthra Road, Minburi, Bangkok 10510 THAILAND

Tel : 662-9186593-95  Fax : 662-9186596

E-mail :  supot@toptextbook.com

 

 dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com